Hezkidetza. Genero ikuspuntutik zer nolako lanketa egiten da Haur Hezkuntzan? Binarismoa eta feminismoa aztergai

Abstract

Internet erabat integratuta dago gure jendartean eta aurrerapenek eragin zuzena izan dute adin txikikoen egunerokotasunean. Zentzu horretan, familia eragile erabakigarria da haur eta nerabeen alfabetatze eta ongizate digitalean. Horregatik, ikerlanak Lehen Hezkuntzako ikasleen familien bitartekaritza-lana aztertzen du, 18 kide heldu protagonista izan duten bi eztabaida-taldeen bitartez. Emaitzek agerian uzten dute gaur egungo agertoki digitalari buruzko kezka. Familiek defendatzen dute funtsezkoa dela etxean erantzukizun-kultura lantzea eta garatzea. Hala ere, adin txikikoen Interneten erabilera-ohiturei eta bizipenei buruzko ikuspegia edota ezagutza oso partziala da.

Date
2018-11-20
Event
XXV Jornadas de Psicodidáctica
Location
Facultad de Educación y Deporte, Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
Vitoria-Gasteiz, Araba
Rakel Gamito
Rakel Gamito
Professor and Researcher

Related