XXVI Jornadas de Investigación en Psicodidáctica – XXVI Psikodidaktikako Ikerkuntza Jardunaldiak

En este libro electrónico se recogen todos los trabajos de investigación presentados en las XXVI Jornadas de Investigación en Psicodidáctica – XXIV Psikodidaktikako Ikerkuntza Jardunaldiak que tuvieron lugar en la Universidad del País …
UPV/EHU. ISBN: 978-84-1319-137-9.

Rakel Gamito Gomezen tesiaren laburpena

Uztaro. Giza eta gizarte-zientzien aldizkaria, 113, 113.

Seguridad y protección digital de la infancia: retos de la escuela del siglo XXI

Internet está totalmente integrado en la vida de la población infantil y preadolescente. Dicho colectivo adquiere habilidades técnicas con facilidad, pero carece de competencias digitales suficientes para garantizar el uso seguro de la red. …
Educar, 56(1), 219-237.

Udalaren Haur Eskolen Sarearen Hezkuntza-Proiektua / Proyecto Educativo de la Red de Escuelas Infantiles Municiapes

En el año 1990 el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz fue uno de los gobiernos locales que con-tribuyó a la redacción de la Carta de Ciudades Educadoras. Partiendo del convencimiento de que el desarrollo de la educación no puede dejarse al …
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. LG G 00129-2020.

Haur Hezkuntzan genero ikuspuntutik egiten den lanketa

Egun, genero- eta sexualitate-politikek ez dute genero-indarkeria errotik lantzen, garaiotan gorakada handia izan duen arren. Horregatik hezkuntza-sisteman hezkidetza-ereduaren inguruko hausnarketa beharrezkoa da, oroz gain 0-6 etapan, …
Uztaro. Giza eta gizarte-zientzien aldizkaria, 112, 41-61.

Imaginar, crear jugar, compartir y reflexionar para aprender a enseñar con Makey Makey y Scratch

Es por todo ello que decidimos utilizar Makey Makey y Scratch con el alumnado del Grado de Educación Primaria de la Facultad de Educación y Deporte de Vitoria-Gasteiz para el diseño de propuestas didácticas dirigidas a grupos de primaria. …
T. Sola, M. García, A. Fuente, A. M. Rodríguez, & J. López (eds.), Innovación Educativa en la Sociedad Digital (786-798). Dykinson. ISBN: 978-84-1324-493-8.

Garapen teknologikoa eta hezkuntza

Liburu honen egileen ustez, irakaspraktikak teknologiaren beharra du eta orain da teknologiak eta hezkuntzak, ikuspuntu kritiko batetik, bat egiteko unea. Teknologiak berrikuntza ekarri behar dio hezkuntzari, batetik, ikaskuntzan egin …
M. Iruskieta, M. Maritxalar, A. Arroyo-Sagasta & A. Camacho (eds.), IKTak eta konpetentzia digitalak hezkuntzan (17-23). UPV/EHU-UEU. ISBN: 978-84-1319-088-4.

Estudio sobre el sistema de calidad para la Educación Parvularia de Chile

Este trabajo tiene por objeto identificar elementos claves que orienten la gestión de los centros infantiles, para mejorar sus procesos institucionales y las prácticas profesionales en la macrozona norte de Chile. La institucionalidad …
R. Gamito, J. Martínez & M. T. Vizcarra (eds.), XXVI Jornadas de Investigación en Psicodidáctica – XXVI Psikodidaktikako Ikerkuntza Jardunaldiak (127-139). UPV/EHU. ISBN: 978-84-1319-137-9.

Dislexiaren inguruko garapen kontzeptuala

Dislexia kontzeptuari buruzko errebisio teoriko-bibliografikoa azaltzen da, non dislexiari buruzko ikerketaren ibilbidea jasotzen den. Horrez gain, gaur egungo ikuspegi nagusiak aurkezten dira: neurologikoa, genetikoa, psikolinguistikoa eta …
R. Gamito, J. Martínez & M. T. Vizcarra (eds.), XXVI Jornadas de Investigación en Psicodidáctica – XXVI Psikodidaktikako Ikerkuntza Jardunaldiak (141-154). UPV/EHU. ISBN: 978-84-1319-137-9.

Robótica educativa en la formación inicial del profesorado

En esta comunicación se habla de la importancia que ha adquirido en los últimos tiempos la inclusión del pensamiento computacional en las agendas educativas de los distintos países y de su capacidad para integrar el trabajo de las áreas …
E. Sánchez-Rivas, J. Ruíz-Palmero, & E. Sánchez-Vega (coords.), Innovación y tecnología en contextos educativos (260-268). Universidad de Málaga. ISBN: 978-84-17449-93-3.

Experiencia Bee-bot con alumnado universitario. Pensamiento computacional como reto para mejorar las habilidades colaborativas

Dada la importancia de la educación STEM y las posibilidades que ofrece la robótica educativa para el desarrollo tanto del pensamiento computacional como de diversas competencias transversales, la Facultad de Educación y Deporte de la …
E. Sánchez-Rivas, J. Ruíz-Palmero, & E. Sánchez-Vega (coords.), Innovación y tecnología en contextos educativos (269-278). Universidad de Málaga. ISBN: 978-84-17449-93-3.

Adin txikikoak eta Internet: familien kezka eta erantzukizuna

Internet erabat integratuta dago gure jendartean eta aurrerapenek eragin zuzena izan dute adin txikikoen egunerokotasunean. Zentzu horretan, familia eragile erabakigarria da haur eta nerabeen alfabetatze eta ongizate digitalean. Horregatik, …
O. Arbelaitz, U. Etxeberria, A. Latatu, & M. J. Omaetxebarria (eds.), III. IkerGazte nazioarteko ikerketa euskaraz. Kongresuko artikulu-bilduma. Gizarte zientziak eta zuzenbidea (116-121). Udako Euskal Unibertsitatea (UEU). ISBN: 978-84-8438-683-4.

Sociedad multipantalla: un reto educativo para familia y escuela

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la conexión a internet están totalmente integradas en nuestra sociedad. Los avances han causado un especial impacto entre la población menor de edad, que constituye el sector más …
Prisma Social, 25, 398-423.

Lehen Hezkuntzan Interneten erabilera arduratsua lantzeko formazio-ekintza

Egun, Internet eta online egotearen beharra bizitzaren parte dira. Ondorioz, gaitasun digitala gero eta garrantzitsuagoa da eta sarearen erabilera segurua bermatzen duten estrategiak garatzea gizarte digitalaren erronka nagusia. Horregatik, …
Uztaro. Giza eta gizarte-zientzien aldizkaria, 108, 5-26.

Hezkidetza. Genero ikuspuntutik zer nolako lanketa egiten da haur hezkuntzan?

Egun, genero eta sexualitate politikek ez dute genero indarkeria errotik lantzen, garaiotan gorakada handia izan duen arren. Funtsezko papera du horretan guztian hezkuntzak; horrenbestez, genero perspektiba txertatuko duen hezkuntza sistema …
I. Ros (ed.), XXV Jornadas de Investigación en Psicodidáctica – XXV Psikodidaktikako Ikerkuntza Jardunaldiak (206-219). UPV/EHU. ISBN: 978-84-1319-046-4.

Diseño metodológico de una observación en el contexto escolar de Educación Primaria

Los niños y las niñas, por sus propias características, constituyen un sector de la población especialmente vulnerable. Dentro de la población menor de edad hay grupos o sectores en situaciones de especial riesgo respecto a garantizar sus …
I. Ros (ed.), XXV Jornadas de Investigación en Psicodidáctica – XXV Psikodidaktikako Ikerkuntza Jardunaldiak (220-236). UPV/EHU. ISBN: 978-84-1319-046-4.

Etorkizuneko hiritar arduratsuak heztea: Internetaren mehatxuak identifikatzea, babes-neurriak ezagutzea eta jarrera kritikoa garatzea eskolan

Online testuinguru batean bizi gara eta, ondorioz, gaitasun digitala Europako oinarrizko zortzi gaitasunetako bat da. Egun EAEn dugun hezkuntzacurriculumak gaitasun digitala jasotzen du, baina ez du segurtasun-edukirik zehazten Lehen …
D. Losada, L. Fernández, & J. M. Correa (eds.), Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa. La competencia y Ciudadanía Digital para la Transformarción Social – Hezkuntza-Tenknologia Unibertsitate Jardunaldiak. Konpetetnztiza eta Hiritartasun Digitala Gizarte Eraldaketarako (302-306). UPV/EHU. ISBN: 978-84-9082-966-0.

¿Cómo percibe el futuro profesorado el conectivismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje?

En la actualidad, Internet y los procesos de aprendizaje están estrechamente relacionados. El acceso y uso de la red han transformado la acción de aprender y, a su vez, el significado de enseñar (Altuna, Martínez de Moretin, y Amenabar, …
T. Romero-Tena, J. J. Gutiérrez-Castillo, & M. Puig-Gutiérrez (coords.), Libro de Actas del II Congreso Internacional de Innovación y Tecnología Educativa en Educación Infantil: innovando de 2 a 6 años (61-62). Grupo de Investigación Didáctica (GID). ISBN: 978-84-16313-05-1.

El desarrollo de las competencias digitales en Educación Infantil: una mirada comparativa del currículo del País Vasco y de Chile

El objetivo de este estudio es identificar aspectos coincidentes claves en los currículos de Educación Infantil de ambos países, referidos al desarrollo de las competencias digitales que permita enriquecer las sugerencias de mejora en los …
T. Romero-Tena, J. J. Gutiérrez-Castillo, & M. Puig-Gutiérrez (coords.), Libro de Actas del II Congreso Internacional de Innovación y Tecnología Educativa en Educación Infantil: innovando de 2 a 6 años (74-76). Grupo de Investigación Didáctica (GID). ISBN: 978-84-16313-05-1.

Pre-school Education Degree students prior knowledge and perception of digital competence

Currently Information and Communication Technologies (ICTs) are necessary for everyday life. That is why digital competence is one of the eight key competences for lifelong learning established by the European Parliament in 2006. In this …
Universitat Politècnica de València, 4th International Conference on Higher Education Advances (HEAd´ 18) (1421-1428). Editorial Universitat Politècnica de València. ISBN: 978-84-9048-690-0.

Bestelako eskola eredu bat posible da: Bizilore, eskola komunitate berri baten lehen urratsak

Gaur egunean, gero eta gehiago, bestelako eskola eredu baten aldeko aldarriak eta esperientziak loratzen ari dira batean eta bestean. Besteak beste, eta mantso bada ere, ikasleak ez du irakasleak erakusten diona bakarrik ikasten; edota …
Tantak, 30(1), 9-36.

La relevancia de trabajar el uso crítico y seguro de Internet en el ámbito escolar como clave para fortalecer la competencia digital

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) e internet se han convertido en medios imprescindibles para la vida cotidiana de casi todos los sectores de la población. Asimismo, el desarrollo digital ha causado un gran impacto …
Fonseca, Journal of Communication, 15, 11-25.

La necesidad de trabajar los riesgos de internet en el aula

Los avances de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en los últimos años han contribuido a grandes cambios sociológicos. Las TIC se han convertido en herramientas indispensables para el trabajo, el conocimiento, el ocio …
Profesorado, revista de currículum y formación del profesorado, 3(21), 409-426.

Egungo beharrei erantzuten eskolan: Interneteko erabilera kritikoa indartzeko formazio-ekintza

Azken urteetan Informazio eta Komunikazio teknologiek (IKT) aldaketa soziologiko nabarmena eragin dute, bereziki adingabeen artean. Ezinbesteko tresnak bilakatu dira IKTak eta, batez ere, Internet. Ondorioz, gero eta garrantzitsuagoa da …
Alegria, A. Latatu, M.J. Omaetxebarria, & P. Salaberri (eds.), II. Ikergazte. Nazioarteko ikerketa euskaraz. Kongresuko artikulu bilduma. Gizarte Zientziak eta Zuzenbidea (191-198). Udako Euskal Unibertsitatea (UEU). ISBN: 978-84-8438-630-8.

Adingabeen errealitatea digitala ezagutzen: erabilera-ohiturak eta egoera gatazkatsuak

Ukaezina da azken urteetan Informazio eta Komunikazio Teknologien (IKT) aurrerapen teknologikoek eragin duten aldaketa soziologikoa. Lanerako, ezagutzarako, aisiarako eta bizitza pertsonalerako ezinbesteko tresna bilakatu dira IKTak eta, …
Rodriguez, A., Romero, A., & Ros, I. (eds.), XXIII. Jornadas de Investgación en Psicodidáctica - XXIII. Psikodidaktikako Ikerkuntza Jardunaldiak (111-131). UPV/EHU. ISBN: 978-84-9082-488-7.

UEU-ren irakaskuntza telematikorako eredu pedagogikoa indartzeko ebaluazio-prozesua

Udako Euskal Unibertsitateak (UEU) ibilbide luzea du online prestakuntzaren alorrean, horrekiko konpromiso sendoa erakutsiz. 2013-2014 ikasturtean zehar, online eskaintza akademikoan UEUren printzipio eta balioak ziurtatzeko asmoz, …
I. Maiz, U. Garay, & C. Castaño (eds.), Teknologia Berriak eta Hezkuntza joerak-Nuevas tecnologías y tendencias en Educación (457-470). UPV/EHU. ISBN: 978-84-9082-604-1.