IKT

Rakel Gamito Gomezen tesiaren laburpena

Garapen teknologikoa eta hezkuntza

Liburu honen egileen ustez, irakaspraktikak teknologiaren beharra du eta orain da teknologiak eta hezkuntzak, ikuspuntu kritiko batetik, bat egiteko unea. Teknologiak berrikuntza ekarri behar dio hezkuntzari, batetik, ikaskuntzan egin beharreko …

Norberaren PLE-a osatzen: lan akademikoak eta talde-lanak garatzeko baliabideak (online ikastaroa)

Udako Euskal Unibertsitatea (UEU)

Egungo beharrei erantzuten eskolan: Interneteko erabilera kritikoa indartzeko formazio-ekintza

Azken urteetan Informazio eta Komunikazio teknologiek (IKT) aldaketa soziologiko nabarmena eragin dute, bereziki adingabeen artean. Ezinbesteko tresnak bilakatu dira IKTak eta, batez ere, Internet. Ondorioz, gero eta garrantzitsuagoa da horien …

Egungo beharrei erantzuten eskolan: Interneteko erabilera kritikoa indartzeko formazio-ekintza

Azken urteetan Informazio eta Komunikazio teknologiek (IKT) aldaketa soziologiko nabarmena eragin dute, bereziki adingabeen artean. Ezinbesteko tresnak bilakatu dira IKTak eta, batez ere, Internet. Ondorioz, gero eta garrantzitsuagoa da horien …

Adingabeen errealitatea digitala ezagutzen: erabilera-ohiturak eta egoera gatazkatsuak

Ukaezina da azken urteetan Informazio eta Komunikazio Teknologien (IKT) aurrerapen teknologikoek eragin duten aldaketa soziologikoa. Lanerako, ezagutzarako, aisiarako eta bizitza pertsonalerako ezinbesteko tresna bilakatu dira IKTak eta, batez ere, …

Adingabeen errealitatea digitala ezagutzen: erabilera-ohiturak eta egoera gatazkatsuak

Ukaezina da azken urteetan Informazio eta Komunikazio Teknologien (IKT) aurrerapen teknologikoek eragin duten aldaketa soziologikoa. Lanerako, ezagutzarako, aisiarako eta bizitza pertsonalerako ezinbesteko tresna bilakatu dira IKTak eta, batez ere, …

Interneteko arriskuak eta nortasun digitala lantzen

Ukaezina da azken urteetan Informazio eta Komunikazio Teknologien (IKT) aurrerapenek eragin duten aldaketa soziologikoa, batez ere nerabeen artean. Adingabeak Interneteko aroan jaio dira eta munduko sarerik handiena euren garapen, ezagutza, aisialdi …