2020

Proceso participativo para la construcción de un nuevo Proyecto Educativo de las Escuelas Infantiles Municipales de Vitoria-Gasteiz: Reflexión para la transformación

El proyecto de investigación que aquí se presenta se desarrolló entre enero de 2017 y abril de 2018. Fue solicitado y financiado por el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con el objetivo de sentar las bases para …

Manual de la Buena Enseñanza para la Educación Parvularia de Chile: Aportaciones a la Gestión Institucional y a las Prácticas Pedagógicas

Este estudio que está en sus primeras fases, tiene como finalidad proporcionar algunas ideas o criterios para la mejora de la calidad en la gestión pedagógica en los centros infantiles de Chile. Para ello, se intenta vislumbrar las …

La perspectiva de género en Educación Infantil, el salto de la teoría a la práctica

Instituciones como la escuela transmiten y reproducen modelos sociales. El alumnado aprende e interioriza normas desde la Educación Infantil, y construye su identidad. Es necesaria la reflexión crítica sobre las prácticas educativas …

2019

Imaginar, crear, jugar, compartir y reflexionar para aprender a enseñar con Makey Makey y Scratch

En la sociedad digital del siglo XXI, resulta necesario aprender a leer y escribir en los lenguajes utilizados por los artefactos digitales que nos rodean. En la experiencia que aquí se relata, se utilizó la placa Makey Makey junto con el …

El sistema de calidad para la educación parvularia de Chile

Este trabajo tiene por objeto identificar elementos claves que orienten la gestión de los centros infantiles, para mejorar sus procesos institucionales y las prácticas profesionales en la macrozona norte de Chile. La institucionalidad …

Dislexia: garapen kontzeptuala

Dislexia kontzeptuari buruzko errebisio teoriko-bibliografikoa azaltzen da, non dislexiari buruzko ikerketaren ibilbidea jasotzen den. Horrez gain, gaur egungo ikuspegi nagusiak aurkezten dira: neurologikoa, genetikoa, psikolinguistikoa eta …

Disletras. Bailando con la dislexia

La dislexia es un trastorno del aprendizaje que afecta a los procesos lectoescritores. En un sistema educativo soportado en los pilares de la lectoescritura, la dislexia es uno de los trastornos que más incidencia puede tener en el …

Kalitatezko hezkuntza Ikaskuntza-Zerbitzuaren bitarteaz GrALetan: proposamen bat

Ekimenak Nazio Batuen Erakundeak (Unesco katedrak) onartutako Garapen Iraunkorreko Agenda 2030 eta horretan jasotzen diren Garapen Iraunkorrerako Helburuak (GIH) ditu abiapuntu. Zehazki, gure proposamenak EHUagenda 2030k jasotzen dituen 4., …

Experiencia: El ApS en los trabajos de fin de grado de la Facultad Educación y Deporte de la Universidad del País Vasco

El presente proyecto quiere alinearse con los objetivos que se marcan los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030 de la UNESCO y la adaptación que de los mismos realiza la Universidad del Páis vasco. Se se fija como ejes …

Robótica educativa en la formación inicial del profesorado

En esta comunicación se habla de la importancia que ha adquirido en los últimos tiempos la inclusión del Pensamiento Computacional en las agendas educativas de los distintos países y de su capacidad para integrar el trabajo de las áreas …

Experiencia Bee-bot con alumnado universitario: pensamiento computacional como reto para mejorar las habilidades colaborativas

Dada la importancia de la educación STEM y las posibilidades que ofrece la robótica educativa para el desarrollo tanto del Pensamiento Computacional como de diversas competencias transversales, la Facultad de Educación y Deporte de la …

Adin txikikoak eta Internet: familien kezka eta erantzukizuna

Internet erabat integratuta dago gure jendartean eta aurrerapenek eragin zuzena izan dute adin txikikoen egunerokotasunean. Zentzu horretan, familia eragile erabakigarria da haur eta nerabeen alfabetatze eta ongizate digitalean. Horregatik, …

#Izandig: diseño, puesta en marcha y valoración de una experiencia piloto para la protección de la población preadolescente en internet desde el aula

Los riesgos asociados al uso de la tecnología digital por parte de la población preadolescente cada vez demandan más la necesidad de desarrollar e instaurar protocolos de intervención. Sin embargo, podemos afirmar que la clave está en la …

On-line irakaskuntza: eredu pedagogikoaren aurrerapausoak, zailtasunak eta erronkak

Udako Euskal Unibertsitatearen (UEUren) asmoa beti izan da bere hezkuntza-jarduna etengabeko berrikuntza-prozesu batean kokatzea. Asmo horri lotuta, 2004an bide berri bati ekitea erabaki zuen, Irakaskuntza Telematikoari hain zuzen ere. …

2018

Hezkidetza. Genero ikuspuntutik zer nolako lanketa egiten da Haur Hezkuntzan? Binarismoa eta feminismoa aztergai

Internet erabat integratuta dago gure jendartean eta aurrerapenek eragin zuzena izan dute adin txikikoen egunerokotasunean. Zentzu horretan, familia eragile erabakigarria da haur eta nerabeen alfabetatze eta ongizate digitalean. Horregatik, …

Hezkidetza. Genero ikuspuntutik zer nolako lanketa egiten da Haur Hezkuntzan? Binarismoa eta feminismoa aztergai

Internet erabat integratuta dago gure jendartean eta aurrerapenek eragin zuzena izan dute adin txikikoen egunerokotasunean. Zentzu horretan, familia eragile erabakigarria da haur eta nerabeen alfabetatze eta ongizate digitalean. Horregatik, …

Formación para prevenir la vulnerabilidad digital en Educación Primaria

Las TIC están totalmente integradas en nuestra sociedad y, especialmente, en la vida de la población adolescente. Aun así, este sector carece de estrategias para responder ante las diferentes situaciones conflictivas que pueden darse en la …

Etorkizuneko hiritar arduratsuak heztea: Internetaren mehatxuak identifikatzea, babes-neurriak ezagutzea eta jarrera kritikoa garatzea eskolan

Online testuinguru batean bizi gara eta, ondorioz, gaitasun digitala Europako oinarrizko zortzi gaitasunetako bat da. Egun EAEn dugun hezkuntza-curriculumak gaitasun digitala jasotzen du, baina ez du segurtasun-edukirik zehazten Lehen …

¿Cómo percibe el futuro profesorado el conectivismo en los procesos de enseñanza-aprendizaje?

En la actualidad, Internet y los procesos de aprendizaje están estrechamente relacionados. El acceso y uso de la red han transformado la acción de aprender y, a su vez, el significado de enseñar (Altuna, Martínez de Moretin, y Amenabar, …

El desarrollo de las competencias digitales en Educación Infantil: una mirada comparativa del currículo del País Vasco y de Chile

El objetivo de este estudio es identificar aspectos coincidentes claves en los currículos de Educación Infantil de ambos países, referidos al desarrollo de las competencias digitales que permita enriquecer las sugerencias de mejora en los …

Pre-school Education Degree students prior knoledge and perception of digital competence

Currently Information and Communication Technologies (ICTs) are necessary for everyday life. That is why digital competence is one of the eight key competences for lifelong learning established by the European Parliament in 2006. In this …

2017

Interneteko erabilera arduratsua indartzea eskolan: arriskuak eta nortasun digitala lantzeko formazio-ekintza

Bizilore: Esperientziatik Haur Hezkuntzarako Eredu Berri Bat

Egungo beharrei erantzuten eskolan: Interneteko erabilera kritikoa indartzeko formazio-ekintza

Azken urteetan Informazio eta Komunikazio teknologiek (IKT) aldaketa soziologiko nabarmena eragin dute, bereziki adingabeen artean. Ezinbesteko tresnak bilakatu dira IKTak eta, batez ere, Internet. Ondorioz, gero eta garrantzitsuagoa da …

El patio escolar y su papel en la construcción de la masculinidad hegemónica: ¿tiene que intervenir el profesorado?

2016

Adingabeen errealitatea digitala ezagutzen: erabilera-ohiturak eta egoera gatazkatsuak

Ukaezina da azken urteetan Informazio eta Komunikazio Teknologien (IKT) aurrerapen teknologikoek eragin duten aldaketa soziologikoa. Lanerako, ezagutzarako, aisiarako eta bizitza pertsonalerako ezinbesteko tresna bilakatu dira IKTak eta, …

UEU-ren irakaskuntza telematikorako eredu pedagogikoa indartzeko ebaluazio-prozesua

Udako Euskal Unibertsitateak (UEU) ibilbide luzea du irakaskuntza telematikoaren (IT) alorrean, horrekiko konpromiso sendoa adieraziz. 2013-2014 ikasturtean zehar, UEUren printzipio eta balioak indartzeko asmoz, ITrako eredu metodologikoa …

Interneteko arriskuak eta nortasun digitala lantzen

Ukaezina da azken urteetan Informazio eta Komunikazio Teknologien (IKT) aurrerapenek eragin duten aldaketa soziologikoa, batez ere nerabeen artean. Adingabeak Interneteko aroan jaio dira eta munduko sarerik handiena euren garapen, ezagutza, …

UEUren irakaskuntza telematikoaren eredua finkatzeko ebaluazio-matrizeak

Mooteu 16 jardunaldian UEUk sortu duen irakaskuntza telematikoa ebaluatzeko matriza eta hau lortzeko egindako diagnotikoa aurkezteko proposamena luzatzen dizue. UEUk ibilbide luzea egin du IT alorrean, horrekiko konpromiso sendoa adieraziz. …

2012

Eskola eta curriculuma. Haur Hezkuntzarako proiektuak eta baliabide didaktikoak